CÔNG TY LƯƠNG THỰC SÔNG HẬU
Địa chỉ: Lô 18 - Khu công nghiệp Trà Nóc I - Phường Trà Nóc - Quận Bình Thủy - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: + 84.(0)710. 3841299/ 3841418/ 3842910 – Fax:  + 84.(0)710. 3841300
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. –  Website: www.songhaufood.com.vn

 

Thiết kế & phát triển TruongTinSoft