Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Thứ tư, 10/08/2022, 17:28 GMT+7 Lượt xem: 490

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Lương thực Sông Hậu.

1.2. Địa chỉ: Lô 18 KCN Trà Nóc I, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

2. Tên tài sản, đặc điểm tài sản, giá khởi điểm tài sản đấu giá:

2.1. Tên tài sản: Tài sản thanh lý

2.2. Đặc điểm, giá khởi điểm tài sản đấu giá: Tài sản bán thanh lý bao gồm 03 lô, cụ thể như sau:

- Lô 1: Máy móc thiết bị

- Lô 2: Cần cẩu

- Lô 3: Hệ thống Silo

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Lương thực Sông Hậu.

1.2. Địa chỉ: Lô 18 KCN Trà Nóc I, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

2. Tên tài sản, đặc điểm tài sản, giá khởi điểm tài sản đấu giá:

2.1. Tên tài sản: Tài sản thanh lý

2.2. Đặc điểm, giá khởi điểm tài sản đấu giá: Tài sản bán thanh lý bao gồm 03 lô, cụ thể như sau:

- Lô 1: Máy móc thiết bị

- Lô 2: Cần cẩu

- Lô 3: Hệ thống Silovn
en
 
HOTLINE
+84292.3841299
  • yahoo
  • skype