Thông báo lựa chọn đấu giá tài sản: Máy móc thiết bị thanh lý, kho Silo (bồn Silo) - Hệ thống kho Silo (kho sấy 1), Cần cẩu bánh hơi hiệu Coles 70 tấn

Thursday, 11/08/2022, 08:20 GMT+7 Views: 1997

Thông báo lựa chọn đấu giá tài sản: Máy móc thiết bị thanh lý, kho Silo (bồn Silo) - Hệ thống kho Silo (kho sấy 1), Cần cẩu bánh hơi hiệu Coles 70 tấn

Công ty Lương thực Sông Hậu thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản như sau:

STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG CHẤT LƯỢNG GIÁ KHỞI ĐIỂM FILE ĐÍNH KÈM
1 Máy móc thiết bị thanh lý 01 lô Đã qua sử dụng 395.869.843 đồng  
2 Cần cẩu bánh hơi hiệu COLES 70 tấn 01 cái Đã qua sử dụng. Bán đơn giá cân kg sắt phế liệu 450.000.000 đồng  
3 Kho Silo (Bồn Silo) - Hệ thống kho Silo - Sấy 1 01 HT Đã qua sử dụng. Bán cả hệ thống kho Silo, bao gồm khoán chi phí tháo dỡ, cắt sắt 1.000.000.000 đồng  

THÔNG TIN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 10/08/2022 đến hết ngày 15/08/2022
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Công ty Lương thực Sông Hậu. Địa chỉ: Lô 18 KCN Trà Nóc I, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
Thông tin liên hệ: Phòng Kinh doanh và Đầu tư, số điện thoại: 0913.707.507 (Nguyệt)vn
en
 
HOTLINE
+84292.3841299
  • yahoo
  • skype