THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Monday, 25/03/2024, 17:50 GMT+7 Views: 771

THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Công ty Lương thực Sông Hậu thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Lương thực Sông Hậu.

1.2. Địa chỉ: Lô 18 KCN Trà Nóc I, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

2. Tên tài sản, đặc điểm tài sản, giá khởi điểm tài sản đấu giá:

2.1. Tên tài sản: Tài sản thanh lý tháo dỡ.

2.2. Đặc điểm, giá khởi điểm tài sản đấu giá:

- Tài sản thanh lý tháo dỡ như Khối nhà làm việc, nhà kho, nhà tập thể, căn tin,…..

- Giá khởi điểm (đã bao gồm thuế GTGT): 86.598.480 đồng (Tám mươi sáu triệu, năm trăm chín mươi tám ngàn, bốn trăm tám mươi đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm: Xem tại đây

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

4.1. Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 ngày 30 tháng 3 năm 2024 (Trong giờ hành chính).

4.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty Lương thực Sông Hậu. Địa chỉ: Lô 18 KCN Trà Nóc I, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (Liên hệ nộp hồ sơ tại Phòng Kinh doanh và Đầu tư, số điện thoại: 0776827541 (Đ/c Toàn)).

Công ty Lương thực Sông Hậu thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết và đăng ký./.

  Trân trọng kính chào!vn
en
 
HOTLINE
+84292.3841299
  • yahoo
  • skype